BaKAL pEnDiDik Akan DaTang

BaKAL pEnDiDik Akan DaTang

Friday, March 26, 2010

Soalan Latihan


SOALAN:

Bandingkan persamaan yang terdapat dalam ketiga-tiga teori yang dibincangkan. Teori Arnold Gasell, Robert Havighurst, G Stanley Hall?

JAWAPAN:

Aspek pertumbuhan pada seseorang yang boleh diukur secara kuantitatif seperti tinggi, berat dan gigi. Manakala Aspek perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif seperti menulis, membaca, bersosial dan bersukan. Ketiga- tiga tokoh iaitu Arnold Gasell, Robert Havighurst, G Stanley Hall adalah merupakan tokoh yang membincangkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan motor kanak-kanak. Terdapat beberapa persamaan di antara tokoh-tokoh tersebut.

Persamaan yang pertama ialah pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak adalah tidak boleh dipaksa atau dikawal pergerakan mereka. Ini adalah disokong oleh kedua-dua teori iaitu Arnold Gasell dan G Stanley Hall. Arnold Gasell berpendapat seseorang individu mampu berkembang mengikut tahap umur dengan kadar perkembangan sendiri tanpa ada paksaan untuk mencapai perkembangan tersebut. Ini bermakna selagi otak, tisu dan saraf serta anggota badan kanak-kanak tidak bersedia maka kita tidak boleh memaksa mereka untuk melakukan sesuatu kemahiran. G Stanley Hall pula percaya bahawa kanak-kanak boleh berkembang pada kadar yang pesat sekiranya tidak dipaksa.

Persamaan yang kedua ialah ketiga-ketiga tokoh menyatakan perkembangan kanak-kanak adalah melalui peringkat-peringkat umur tertentu. Arnold Gasell menyatakan bahawa bahawa kematangan fizikal adalah faktor utama proses pembelajaran mengikut peringkat umur. Perkembangan individu mengikut jadual waktu yang ditetapkan dan pola tertentu. Arnold Gasell telah menghasilkan jadual perkembangan tingkah laku (1925). Contohnya kanak-kanak yang berumur 4 bulan mula merangkak kemudian berjalan dan kemudiannya berlari ikut peningkatan umur. Robert Havighurst pula menyatakan perkembangan adalah jangkaan ibu bapa atau masyarakat tentang tingkah laku yang sepatutnya dikuasai oleh seseorang individu pada peringkat umur tertentu. Tugas-tugas perkembangan merujuk kepada satu-satu tugas yang lahir pada satu-satu masa dalam hidup individu tersebut. Ini bermakna keupayaan menyempurnakan tugas tersebut dengan jayanya membawa kebahagian individu dan sebaliknya. Robert Havighurst telah menghasilkan jadual perkembangan individu yang merangkumi 10 peringkat usia. G Stanley Hall menjelaskan bahawa setiap individu akan melalui proses perubahan dari segi deria pemikiran & deria fizikal selaras denagn perkembangan minda & tubuh badan. Idea-idea ini membangkitkan beliau bagi meneliti aspek-aspek perkembangan kanak-kanak dalam tingkah laku kanak-kanak itu sendiri. Pembangunan kanak-kanak dipengaruhi oleh tingkah laku mereka. G Stanley Hall telah membahagikan kanak-kanak pada 3 peringkat perkembangan.

Persamaan yang ketiga ialah pertumbuhan dan perkembangan adalah dipengaruhi oleh faktor baka. Arnold Gasell menyatakan baka adalah penggerak utama terhadap perkembangan diri sesorang individu. Beliau juga mempercayai bahawa kematangan fizikal merupakan faktor utama dalam menentukan proses pembelajaran. kalau baik bakanya maka baiklah individu yang terhasil. Robert Havighurst pula menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor biologi. Faktor biolagi atau dikenali sebagai kebakaan adalah melibatkan permindahan sifat-sifat fizikal dan personaliti serta pembawaan daripada ibu-bapa kepada anak-anaknya.

Persamaan yang keempat ialah faktor persekitaran mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sesorang individu. Arnold Gasell menyatakan kanak-kanak memerlukan persekitaran sosial untuk menyedari potensinya tetapi Gesell juga turut menegaskan bahawa kuasa sosialisasi bertindak dengan berkesannya seiring dengan prinsip kematangan dalaman. Hal ini kerana, sebaik sahaja bayi itu dilahirkan mereka memasuki jenis persekitaran yang berlainan. Ianya juga bukan persekitaran yang bertemu dengan kehendak fizikal tetapi persekitaran sosial dan budaya yang cuba menggalakannya berkelakuan dalam cara yang sewajarnya. Robert harvighurst berpendapat perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhi oleh persekitarannya. Ini bermakna perkembangan personalitinya juga turut dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma serta budaya masyarakat dan persekitarannya. Beliau menyatakan pula dalam kehidupan kanak-kanak sehingga dewasa dan tua, kanak-kanak harus mencapai perkembangan yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan budaya di tempat individu itu tinggal. Maka ini bermaksud kanak-kanak akan dipengaruhi oleh persekitaran bagi membentuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Setiap kanak-kanak memerlukan persekitaran yang baik agar mereka dapat mempelajari atau melakukan peniruan dengan budaya yang baik.

0 comments:

Post a Comment

Friday, March 26, 2010

Soalan Latihan

Posted by teori perkembangan at 11:11 AM

SOALAN:

Bandingkan persamaan yang terdapat dalam ketiga-tiga teori yang dibincangkan. Teori Arnold Gasell, Robert Havighurst, G Stanley Hall?

JAWAPAN:

Aspek pertumbuhan pada seseorang yang boleh diukur secara kuantitatif seperti tinggi, berat dan gigi. Manakala Aspek perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif seperti menulis, membaca, bersosial dan bersukan. Ketiga- tiga tokoh iaitu Arnold Gasell, Robert Havighurst, G Stanley Hall adalah merupakan tokoh yang membincangkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan motor kanak-kanak. Terdapat beberapa persamaan di antara tokoh-tokoh tersebut.

Persamaan yang pertama ialah pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak adalah tidak boleh dipaksa atau dikawal pergerakan mereka. Ini adalah disokong oleh kedua-dua teori iaitu Arnold Gasell dan G Stanley Hall. Arnold Gasell berpendapat seseorang individu mampu berkembang mengikut tahap umur dengan kadar perkembangan sendiri tanpa ada paksaan untuk mencapai perkembangan tersebut. Ini bermakna selagi otak, tisu dan saraf serta anggota badan kanak-kanak tidak bersedia maka kita tidak boleh memaksa mereka untuk melakukan sesuatu kemahiran. G Stanley Hall pula percaya bahawa kanak-kanak boleh berkembang pada kadar yang pesat sekiranya tidak dipaksa.

Persamaan yang kedua ialah ketiga-ketiga tokoh menyatakan perkembangan kanak-kanak adalah melalui peringkat-peringkat umur tertentu. Arnold Gasell menyatakan bahawa bahawa kematangan fizikal adalah faktor utama proses pembelajaran mengikut peringkat umur. Perkembangan individu mengikut jadual waktu yang ditetapkan dan pola tertentu. Arnold Gasell telah menghasilkan jadual perkembangan tingkah laku (1925). Contohnya kanak-kanak yang berumur 4 bulan mula merangkak kemudian berjalan dan kemudiannya berlari ikut peningkatan umur. Robert Havighurst pula menyatakan perkembangan adalah jangkaan ibu bapa atau masyarakat tentang tingkah laku yang sepatutnya dikuasai oleh seseorang individu pada peringkat umur tertentu. Tugas-tugas perkembangan merujuk kepada satu-satu tugas yang lahir pada satu-satu masa dalam hidup individu tersebut. Ini bermakna keupayaan menyempurnakan tugas tersebut dengan jayanya membawa kebahagian individu dan sebaliknya. Robert Havighurst telah menghasilkan jadual perkembangan individu yang merangkumi 10 peringkat usia. G Stanley Hall menjelaskan bahawa setiap individu akan melalui proses perubahan dari segi deria pemikiran & deria fizikal selaras denagn perkembangan minda & tubuh badan. Idea-idea ini membangkitkan beliau bagi meneliti aspek-aspek perkembangan kanak-kanak dalam tingkah laku kanak-kanak itu sendiri. Pembangunan kanak-kanak dipengaruhi oleh tingkah laku mereka. G Stanley Hall telah membahagikan kanak-kanak pada 3 peringkat perkembangan.

Persamaan yang ketiga ialah pertumbuhan dan perkembangan adalah dipengaruhi oleh faktor baka. Arnold Gasell menyatakan baka adalah penggerak utama terhadap perkembangan diri sesorang individu. Beliau juga mempercayai bahawa kematangan fizikal merupakan faktor utama dalam menentukan proses pembelajaran. kalau baik bakanya maka baiklah individu yang terhasil. Robert Havighurst pula menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor biologi. Faktor biolagi atau dikenali sebagai kebakaan adalah melibatkan permindahan sifat-sifat fizikal dan personaliti serta pembawaan daripada ibu-bapa kepada anak-anaknya.

Persamaan yang keempat ialah faktor persekitaran mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sesorang individu. Arnold Gasell menyatakan kanak-kanak memerlukan persekitaran sosial untuk menyedari potensinya tetapi Gesell juga turut menegaskan bahawa kuasa sosialisasi bertindak dengan berkesannya seiring dengan prinsip kematangan dalaman. Hal ini kerana, sebaik sahaja bayi itu dilahirkan mereka memasuki jenis persekitaran yang berlainan. Ianya juga bukan persekitaran yang bertemu dengan kehendak fizikal tetapi persekitaran sosial dan budaya yang cuba menggalakannya berkelakuan dalam cara yang sewajarnya. Robert harvighurst berpendapat perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhi oleh persekitarannya. Ini bermakna perkembangan personalitinya juga turut dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma serta budaya masyarakat dan persekitarannya. Beliau menyatakan pula dalam kehidupan kanak-kanak sehingga dewasa dan tua, kanak-kanak harus mencapai perkembangan yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan budaya di tempat individu itu tinggal. Maka ini bermaksud kanak-kanak akan dipengaruhi oleh persekitaran bagi membentuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Setiap kanak-kanak memerlukan persekitaran yang baik agar mereka dapat mempelajari atau melakukan peniruan dengan budaya yang baik.

0 comments on "Soalan Latihan"

Post a Comment

 

My Blog List

Term of Use

TEORI PERKEMBANGAN Copyright © 2009 Flower Garden is Designed by Ipietoon for Tadpole's Notez Flower Image by Dapino